[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Văn bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông tập 1

Văn bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông tập 2


[/kythuat]
[tomtat]
<<< Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi Lớp 12
Văn bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông tập 1 + tập 2
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần I. CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH GIỎI
Phần II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý ĐỐI VỚI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN THPT
Chương I. Một số vấn đề khái quát về lịch sử văn học.
Chương II. Nghiên cứu một tác giả văn học.
Phần III. CẢM THỤ, ĐÁNH GIÁ VÀ VIẾT BÀI PHÊ BÌNH VĂN HỌC
Phần IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KỸ NĂNG VIẾT BÀI VĂN HỌC SINH GIỎI
Chương I. Đề văn học sinh giỏi Trung học phổ thông.
Chương II. Từ đề văn đến bài văn.
PHẦN PHỤC LỤC
NHỮNG BÀI VĂN THAM KHẢO

Văn bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông tập 1

Văn bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông tập 2

[/tomtat]

Bài viết liên quan