[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển kinh tế nông hộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Daklak

[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển kinh tế nông hộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Daklak
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ (KTNH)
1.1. Khái quát về tín dụng.
1.2. Đặc điểm KTNH ảnh hưởng đến chính sách tín dụng.
1.3. Chính sách tín dụng với phát triển KTNH.
1.4. Kinh nghiệm về CSTD hổ trợ phát triển KTNH một số nước.
Chương 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG HỔ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DAKLAK
2.1. Tín dụng góp phần phát triển KTNH trên địa bàn tỉnh DakLak.
2.2. Thực trạng chính sách tín dụng hổ trợ phát triển KTNH tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn DakLak.
2.3. Đánh giá sách tín dụng hổ trợ phát triển KTNH tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn DakLak.
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG HỔ TRỢ PHÁT TRIỂN KTNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DAKLAK
3.1. Những quan điểm định hướng.
3.2. Nghiên cứu về thị trường và khách hàng.
3.3. Những giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tín dụng hổ trợ phát triển KTNH tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn DakLak.
3.4. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan