[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách marketing cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại công ty TNHH đầu tư và phát triển Hàn Quốc (Blooming Tower Danang)

[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách marketing cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại công ty TNHH đầu tư và phát triển Hàn Quốc (Blooming Tower Danang)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về Marketing.
1.2. Tiến trình xây dựng chính sách Marketing – Mix.
Chương 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀN QUỐC
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc.
2.2. Tình hình thực hiện chính sách Marketing tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc.
Chương 3: XÂY DỰNG  CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀN QUỐC (Blooming Tower Danang)
3.1. Thị trường nhà ở Việt Nam.
3.2. Đặc điểm của sản phẩm căn hộ.
3.3. Mục tiêu và chiến lược phát triển Marketing của Công ty.
3.4. Phân tích môi trường Marketing của Công ty.
3.5. Phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu.
3.6. Định vị sản phẩm trên thị trường.
3.7. Xây dựng chính sách Marketing – Mix cho sản phẩn căn hộ cao cấp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan