[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách marketing của Vietnam Airlines trong vận tải hàng không Quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách marketing của Vietnam Airlines trong vận tải hàng không Quốc tế
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
1.1. Dịch vụ.
1.2. Marketing dịch vụ và xây dựng chính sách marketing dịch vụ.
1.3. Đặc thù của các chính sách marketing trong vận tải khách hàng bằng đường hàng không.
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA VIETNAM AIRLINES TRONG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ
2.1. Khái quát về VIETNAM AIRLINES và hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không Quốc tế.
2.2. Thực trạng các chính sách marketing của VIETNAM AIRLINES trong vận tải hàng không Quốc tế.
2.3. Đánh giá thực trạng các chính sách marketing của VIETNAM AIRLINES thời gian qua.
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA VIETNAM AIRLINES TRONG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ
3.1. Phân tích các căn cứ tiền đề.
3.2. Phân tích các đặc điểm của thị trường mục tiêu.
3.3. Phân tích tình hình cạnh tranh của VIETNAM AIRLINES trên thị trường mục tiêu.
3.4. Định vị sản phẩm VIETNAM AIRLINES trên thị trường mục tiêu.
3.5. Hoàn thiện chính sách marketing của VIETNAM AIRLINES trong vận tải hàng không Quốc tế.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan