[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may 29/3 sang thị trường Mỹ giai đoạn 2010 – 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may 29/3 sang thị trường Mỹ giai đoạn 2010 – 2015
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU
1.1. Vai trò của xuất khẩu trong phát triển kinh tế.
1.2. Chiến lược kinh doanh xuất khẩu.
1.3. Tiến trình xây dựng chiến lược xuất khẩu.
Chương 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần dệt may 29/3.
2.2. Thực trạng xây dựng chiến lược xuất khẩu tại công ty sang thị trường Mỹ.
2.3. Phân tích đánh giá môi trường kinh doanh của công ty cổ phần dệt may 29/3.
Chương 3: CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 SANG THỊ TRƯỜNG MỸ ĐẾN NĂM 2015
3.1. Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu phát triển của công ty giai đoạn 2010 – 2015.
3.2. Xây dựng chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may 29/3 sang thị trường Mỹ.
3.3. Các công tác hổ trợ để thực thi chiến lược.
3.4. Các kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan