[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong quản lí cán bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Khai phá dữ liệu và ứng dụng trong quản lí cán bộ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Ý nghĩa
1.2.Các yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý nguồn nhân lực
1.3. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU
2.1. Khai phá dữ liệu
2.2. Các kỹ thuật khai phá dữ liệu
2.3. Tổng quan về phân lớp dữ liệu trong khai phá dữ liệu
2.4. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. PHÂN LỚP DỮ LIỆU SỬ DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH
3.1. Cây quyết định
3.2. Cây quyết định ứng dụng trong phân lớp dữ liệu
3.3. Các luật phân lớp được sinh ra từ việc sử dụng cây quyết định trên CSDL cán bộ
3.4. Xây dựng phần mềm phục vụ cho luận văn
3.5. Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM
4.1.Giới thiệu về mô hình xây dựng
4.2. Mô tả các bước xây dựng mô hình
4.3. Thiết kế giao diện phần mềm
4.4. Minh họa ứng dụng chức năng tuyển dụng
4.5. Đánh giá hiệu quả của giải pháp khai phá dữ liệu sử dụng cây quyết định vào việc xét tuyển nhân sự
4.6. Kết luận chương 4

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LUẬN VĂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan