[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa tại Đồng Nai đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa tại Đồng Nai đến năm 2020
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG.
1.1 Tổng quan về mở rộng thị trường
1.2 Đặc điểm thị trường kinh doanh xăng dầu Việt Nam
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh xăng dầu
1.4 Các công cụ xây dựng giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty Xăng dầu Tín Nghĩa
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA TRONG THỜI GIAN QUA.
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty
2.2 Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ xăng dầu của công ty trong thời gian qua
2.3 Phân tích những yếu tố thuộc môi trường bên trong ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện nay của công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa
2.4 Những tác động bên ngoài đến hoạt động kinh doanh của công ty hiện nay
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA ĐẾN NĂM 2020.
3.1 Phương hướng nhiệm vụ của công ty đến năm 2020
3.2 Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho Công ty CP Xăng dầu Tín nghĩa đến năm 2020
3.3. Kiến nghị
Tóm tắt chương 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan