[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống điện gió sử dụng động cơ xe đạp điện làm máy phát

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống điện gió sử dụng động cơ xe đạp điện làm máy phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM
1.1. Sự hình thành của gió
1.2. Ứng dụng năng lượng gió trong đời sống
1.3. Xu thế phát triển nguồn năng lượng gió
Chương 2: CẤU TẠO CHUNG CỦA MỘT TUA - BIN GIÓ
2.1. Đặt vấn đề.
2.2. Cấu tạo chung của một TUA - BIN gió
2.3. TUA - BIN - cánh quạt
2.4. Trạm điều khiển
2.5. ROTOR TUA - BIN
2.6. Máy phát
2.7. Hệ thống định hướng
2.8. Công suất các loại TUA - BIN gió
2.9. Nguyên lý làm việc của một TUA - BIN gió
2.10. Những thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng năng lượng gió
Chương 3: MÁY PHÁT SỬ DỤNG TỪ ĐỘNG CƠ XE ĐẠP ĐIỆN
3.1. Đặt vấn đề
3.2. Cấu tạo máy phát sử dụng động cơ một chiều không chổi than (BLDC)
Chương 4: Thiết kế hệ thống điện gió sử dụng động cơ xe đạp điện làm máy phát phục vụ đời sống
4.1. Cấu trúc chung
4.2. Thiết kế kỹ thuật
4.3. Khai thác và sử dụng hệ thống điện gió dùng động cơ xe đạp điện làm máy phát trong hộ gia đình.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan