[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống văn phòng điện tử

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống văn phòng điện tử
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. eOffice là gì?
1.2. Mục tiêu đề tài
1.3. Phạm vi ứng dụng
1.4. Nội dung thực hiện đề tài:
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
2.1. Đặt vấn đề
2.2 Khảo sát hệ thống
2.3. Qui trình thực hiện
2.4 Kỹ thuật sử dụng
2.4.1. Kỹ thuật sử dụng
2.4.2. Xây dựng mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu
3.1. Công nghệ AJAX
3.2. So sánh với các ứng dụng web truyền thống
3.3. Ưu nhược điểm
3.3.1. Ưu điểm
3.3.2. Nhược điểm
3.4. Cơ sở lý thuyết về mạng GSM
3.4.1. Đặc tả chung về mạng GSM
3.4.2. Kiến trúc mạng GSM
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ NHỮNG MODULE ĐÃ HOÀN THÀNH
4.1. Hệ thống gửi nhận, chia sẻ file
4.1.1. Đăng nhập
4.1.2. Đổi mật khẩu
4.1.3. Hiển thị thư chung và cá nhân
4.1.4. Hiển thị theo thư mục
4.1.5. Hiển thị nội dung email
4.1.6. Quản lý nhóm
4.1.7. Gửi thư và tài liệu đính kèm
4.2. PHẦN QUẢN LÝ CÔNG VĂN
4.2.1. Quản lý công văn
4.2.2. Tạo mới, luân chuyển một công văn
4.2.3. Luân chuyển tiếp công văn
4.2.4. Tìm kiếm công văn đã được lưu trữ
4.2.5. Quyền của người dùng đối với công văn:
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
5.1. Kết luận
5.2. Hiệu quả đầu tư

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan