[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến hàm lượng Phenolic trong đậu đen


[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến hàm lượng Phenolic trong đậu đen
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẬU ĐEN
1.1.1 Đặc điểm cây đậu đen
1.1.2 Đặc điểm, phân bố về đậu đen
1.1.3 Thành phần dinh dưỡng trong đậu đen
1.1.3.1 Thành phần dinh dưỡng cần thiết có trong đậu đen
1.1.3.2 Acid amin trong đậu đen
1.1.3.3 Hàm lượng khoáng chất có trong đậu đen
1.1.4 Hàm lượng chất dinh dưỡng trong ngũ cốc
1.1.5 Một số tác dụng của đậu đen
1.2 THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRONG ĐẬU ĐEN
1.2.1 Giới thiệu về các hợp chất phenolic trong đậu đen.
1.2.2 Protein
1.2.3 Glucid
1.2.3.1 Tinh bột
1.2.3.2 Cellulose
1.2.4 Lipid
1.2.5 Vitamin
1.3 GIÁ ĐỖ ĐEN
1.3.1 Thành phần dinh dưỡng trong quá trình nẩy mầm
1.3.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nẩy mầm
1.4 TỔNG QUAN VỀ SÓNG SIÊU ÂM
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Bể siêu âm
1.4.3 Nguyên lý tác động của sóng siêu âm
1.4.4 Tác dụng của sóng siêu âm đến nẩy mầm hạt
1.5 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC
1.6 TỔNG QUAN CÁC SẢN PHẨM CÓ LIÊN QUAN TỪ ĐẬU ĐEN
1.6.1 Các sản phẩm trong nước
1.6.2 Các sản phẩm ngoài nước
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 NỘI DUNG
2.1.1 Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.1.2 Nguyên liệu
2.1.3 Thiết bị dùng trong nghiên cứu
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Sơ đồ nghiên cứu
2.2.2 Quy trình sản xuất dự kiến
2.2.2.1 Thuyết minh quy trình công nghệ
2.3 CÁC THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT
2.3.1 Phương pháp phân tích
2.3.1.1 Phân tích hóa lý
2.3.1.2 Phân tích vi sinh
2.3.1.3 Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NGUYÊN LIỆU
3.2 CÁC THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT
3.3 SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀM LƯỢNG PHENOLIC
3.3.1 So sánh công đoạn ngâm đến hàm lượng phenolic
3.3.2 So sánh công đoạn ủ và thời gian ủ đến hàm lượng phenolic
3.3.3 So sánh 2 phương pháp đến hàm lượng phenolic trong quá trình sấy
3.4 KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BỘT MẦM ĐẬU ĐEN
3.4.1 Xác định một vài chỉ tiêu hóa lý của bột
3.4.2 Chỉ tiêu vi sinh đối với bột mầm đậu đen
3.4.3 Đánh giá cảm quan sản phẩm bột mầm đậu đen theo TCVN 3215-79
3.4.4 Tính giá thành sản phẩm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan