[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho máy gỗ Hoàng Anh - Quy Nhơn


[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho máy gỗ Hoàng Anh - Quy Nhơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
1.1. Tầm quan trọng của năng lượng.
1.2. Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng hiện nay trên thế giới.
1.3. Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng hiện nay trong nước.
Chương 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG CƠ SỞ SẢN XUẤT
2.1. Quy trình về kiểm toán năng lượng trong cơ sở sản xuất.
2.2. Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất.
Chương 3: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY GỖ HOÀNG ANH QUY NHƠN
3.1. Giới thiệu tổng quan về nhà máy gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn.
3.2. Phân tích hiện trạng sử dụng năng lượng tại nhà máy.
3.3. Đánh giá hiện trạng hệ thống cung cấp điện và tiêu thị điện năng của nhà máy.
Chương 4: TÍNH TOÁN CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHO NHÀ MÁY GỖ HOÀNG ANH QUY NHƠN
4.1. Khảo sát năng lượng.
4.2. Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
4.4. Đánh giá hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường.
4.4. Phân tích hiệu quả tài chính từ các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
4.5. Nhận xét.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan