[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược marketing cho sản phẩm điện thoại di động tại chi nhánh công ty xuất nhập khẩu Vũ Hoàng Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược marketing cho sản phẩm điện thoại di động tại chi nhánh công ty xuất nhập khẩu Vũ Hoàng Hải
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH.
1.1. Marketing và chiến lược marketing.
1.2. Các loại chiến lược marketing.
1.3. Tiến trình hoạch định chiến lược marketing trong tổ chức kinh doanh.
Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TẠI CN CÔNG TY XNK VŨ HOÀNG HẢI
2.1. Khái quát về CN công ty XNK Vũ Hoàng Hải.
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của CN trong thời gian qua.
2.3. Thực trạng công tác hoạch định chiến lược marketing cho sản phẩm ĐTDĐ tại CN công ty XNK Vũ Hoàng Hải.
2.4. Đánh giá chung những thành công những tồn tại chiến lược nguyên nhân.
Chương 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TẠI CN CÔNG TY XNK VŨ HOÀNG HẢI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
3.1. Định hướng và mục tiêu kinh doanh của CN công ty XNK Vũ Hoàng Hải trong những năm tới.
3.2. Nghiên cứu và dự báo môi trường marketing cho sản phẩm ĐTDĐ tại CN công ty XNK Vũ Hoàng Hải đến 2015.
3.3. Xác định khách hàng mục tiêu.
3.4. Định vị.
3.5. Xây dựng phương án và lựa chọn chiến lược marketing.
3.6. Một số giải pháp hổ trợ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan