[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược marketing cho sân gôn Montgomerie links Vietnam

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược marketing cho sân gôn Montgomerie links Vietnam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 – NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING
1.1. Tổng quan về dịch vụ
1.2. Chiến lược marketing
1.3. Chiến lược marketing định hướng giá trị
Chương 2 – THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA SÂN GÔN MONTGOMERIE LINKS VIETNAM TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Sơ lược về sân gôn Montgomerie Links Vietnam
2.2. Thực trạng kinh doanh của Montgomerie Links trong thời gian qua
2.3. Các chính sách marketing của công ty trong thời gian qua
2.4. Phân tích môi trường marketing – Những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của Montgomerie Links Vietnam
2.5. Phân tích ma trận SWOT
Chương 3 – CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO MONTGOMERIE LINKS VIETNAM TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Những căn cứ xây dựng chiến lược marketing cho Montgomerie Links Vietnam trong thời gian đến
3.2. Xác định thị trường mục tiêu và định vị
3.3. Chiến lược marketing đề xuất – Chiến lược marketing định hướng giá trị
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan