[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược marketing dòng xe sedan của nhà máy sản xuất và lắp ráp xe ô tô Chu Lai - Trường Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược marketing dòng xe sedan của nhà máy sản xuất và lắp ráp xe ô tô Chu Lai - Trường Hải
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING
1.1. Tổng quan về chiến lược.
1.2. Chiến lược marketing.
1.3. Tiến trình hoạch định chiến lược marketing.
Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO DÒNG XE SEDAN ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ CHU LAI - TRƯỜNG HẢI
2.1. Khái quát về nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải.
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh về dòng xe SEDAN được lắp ráp tại nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải.
2.3. Thực trạng hoạt động marketing dòng xe SEDAN được lắp ráp tại nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải.
Chương 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHO DÒNG XE SEDAN ĐƯỢC LẮP RÁP TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ CHU LAI - TRƯỜNG HẢI.
3.1. Những tiền đề xây dựng chiến lược.
3.2. Chiến lược xác định giá trị.
3.3. Thiết kế chiến lược marketing định hướng giá trị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan