[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2015
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ NGUỒN TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM
1.1. Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.2. Vai trò của DNNVV ở Việt Nam.
1.3. Một số nguồn tài chính hỗ trợ phát triển DNNVV.
1.4. Kinh nghiệm hỗ trợ tài chính hỗ trợ phát triển DNNVV của một số nước Châu Á.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY
2.1. Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tình hình KT – XH Đắk Lắk.
2.2. Đặc điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2.3. Các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ tài chính phát triển DNNVV.
2.4. Thực trạng các nguồn tài chính hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015
3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010 – 2020.
3.2. Định hướng chiến lược phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2015.
3.3. Các quan điểm hỗ trợ tài chính phát triển DNNVV.
3.4. Một số giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3.5. Một số điều kiện để thực hiện các giải pháp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan