[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tài chính cho các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tài chính cho các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẤN ĐỀ ĐÓI NGHÈO, TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ
1.1. Vấn đề đói nghèo.
1.2. Tăng trưởng và phát triển kinh tế.
1.3. Một số giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC HUYỆN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2005 – 2010
2.1. Giới thiệu sơ lược về tỉnh Quảng Ngãi và các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2005 – 2010.
2.3. Những thành quả đạt được sau 36 năm.
2.4. Những hạn chế yếu kém và nguyên nhân.
2.5. Những vấn đề được đặt ra.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC HUYỆN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2005 – 2010
3.1. Mục tiêu phát triển bền vững các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến 2020.
3.2. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế đến năm 2020.
3.3. Định hướng phát triển các lĩnh vực xã hội đến năm 2020.
3.4. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo đến năm 2020.
3.5. Một số giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.
3.6. Giải pháp thực hiện
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan