[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tài chính hỗ trợ cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tài chính hỗ trợ cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.2. Các công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Kết luận Chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN TÀI TRỢ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI ĐÀ NẴNG
2.1. Thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Đà Nẵng.
2.2. Tình hình tài trợ cho DNNVV trong thời gian quan.
2.3. Những đóng góp, khó khăn về tài chính của các DNNVV và những vấn đề đặt ra.
Kết luận Chương 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
3.1. Định hướng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nước.
3.2. Các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước và thành phố Đà Nẵng.
3.3. Các giải pháp tài trợ vốn cho DNNVV.
3.4. Giải pháp tự hoàn thiện tài chính của DNNVV.
3.5. Những kiến nghị, đề xuất đối với Thành phố và các cơ quan quản lý.
Kết luận Chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan