[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp quản lý xây dựng môi trường thân thiện trong các trường tiểu học ở quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp quản lý xây dựng môi trường thân thiện trong các trường tiểu học ở quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.
1.2. Các khái niệm chính của đề tài.
1.3. Giáo dục tiểu học và trường tiểu học.
1.4. Xây dựng môi trường thân thiện ở trường tiểu học.
1.5. Quản lý xây dựng môi trường thân thiện trong trường tiểu học.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNG SƠN
2.1. Khái quát quá trình khảo sát.
2.2. Kết quả khảo sát thực trạng.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 2: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
3.1. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp quản lý.
3.2. Giải pháp quản lý xây dựng môi trường thân thiện trong các trường tiểu học.
3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp.
3.4. Khảo sát nhận thức tính cấp thiết và khả thi.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan