[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng.
1.2. Những vấn đề cơ bản về DNNVV.
1.3. Phát triển tín dụng ngân hàng DNNVV.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển tín dụng ngân hàng cho DNNVV.
1.5. Một số kinh nghiệm Quốc tề về phát triển tín dụng đối với DNNVV và bài học kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Tình hình hoạt động DNNVV và hệ thống ngân hàng thương mại tại thành phố Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng tín dụng ngân hàng đối với DNNVV tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2.3. Kết luận chung về những kết quả và hạn chế trong hoạt động phát triển tín dụng ngân hàng đối với DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Những quan điểm định hướng.
3.2. Các giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng đối với DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.
3.1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan