[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tạo việc làm cho người dân thuộc diện thu hồi đất tại khu kinh tế Dung Quất huyện Bình Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tạo việc làm cho người dân thuộc diện thu hồi đất tại khu kinh tế Dung Quất huyện Bình Sơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.1. Khái quát về việc làm và tạo việc làm cho người lao động.
1.2. Nội dung tạo việc làm cho người lao động.
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho người lao động.
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT THUỘC KHU KINH TẾ DUNG QUẤT GIAI ĐOẠN 2005 – 2010
2.1. Đặc điểm khu kinh tế Dung Quất ảnh hưởng đến việc làm và tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất.
2.2. Thực trạng tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất tại khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2005 – 2010.
2.3. Nguyên nhân của những hạn chế về tạo việc làm cho người bị thu hồi đất trong thời gian qua.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH CHO NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI KKT DUNG QUẤT
3.1. Định hướng, quan điểm tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.
3.2. Các giải pháp tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất tại khu kinh tế Dung Quất.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan