[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạch định chiến lược cho tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (VNECO)

[/kythuat]
[tomtat]
Hoạch định chiến lược cho tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (VNECO)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
1.1. Chiến lược và các cấp chiến lược trong tổ chức kinh doanh.
1.2. Nội dung và vai trò của chiến lược công ty.
1.3. Tiến trình hoạch định chiến lược công ty.
Chương 2: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA VNECO
2.1. Khái quát về VNECO.
2.2. Thực trạng về công tác hoạch định chiến lược tại VNECO trong thời gian qua.
Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
3.1. Xác định sứ mệnh và mục tiêu của VNECO.
3.2. Phân tích và dự báo môi trường kinh doanh.
3.3. Phân tích môi trường nội bộ của VNECO.
3.4. Xây dựng và lựa chọn chiến lược.
3.5. Một số chính sách để triển khai chiến lược.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan