[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hình tượng người phụ nữ trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu sau năm 1975

[/kythuat]
[tomtat]
Hình tượng người phụ nữ trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu sau năm 1975
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC VÀ NHỮNG ĐỔI MỚI TƯ DUY NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN MINH CHÂU SAU NĂM 1975
1.1. Hành trình sáng tác.
1.2. Những đổi mới tư duy nghệ thuật.
Chương 2: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN MINH CHÂU SAU NĂM 1975
2.1. Những đặc điểm truyền thống.
2.2. Những đặc điểm mới.
Chương 3: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG SÁNG TÁC NGUYỄN MINH CHÂU SAU 1975
3.1. Miêu tả ngoại hình.
3.2. Nghệ thuật biểu hiện đời sống nội tâm.
3.3. Những cách tân trong thi pháp xây dựng nhân vật nữ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan