[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ Lưu Quang Vũ


[/kythuat]
[tomtat]
Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ Lưu Quang Vũ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHÌN LẠI HÌNH TƯỢNG CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ VIỆT NAM TỪ SAU 1945
1.1. Vài nét về khái niệm cái tôi và cái tôi trữ tình.
1.2. Nhìn lại hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ Việt Nam từ sau 1945.
Chương 2: NHẬN DIỆN BẢN SẮC CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ
2.1. Thơ trong hành trình sáng tạo của Lưu Quang Vũ.
2.2. Nhận diện bản sắc cái tôi trữ tình trong thơ Lưu Quang Vũ.
Chương 3: NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ
3.1.Thể thơ.
3.2. Ngôn ngữ.
3.3. Giọng điệu.
3.4. Một số hình ảnh, biểu tượng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan