[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạch định chiến lược marketing tại công ty cổ phần kim khí miền Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Hoạch định chiến lược marketing tại công ty cổ phần kim khí miền Trung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Marketing và chiến lược marketing.
1.2. Các loại chiến lược marketing.
1.3. Tiến trình hoạch định chiến lược marketing.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
2.1. Khái quát về công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung.
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh Thép của công ty.
2.3. Thực trạng hoạch định chiến lược marketing cho sản phẩm Thép tại công ty.
Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM THÉP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
3.1. Khái quát chiến lược kinh doanh của công ty.
3.2. Phân tích môi trường kinh doanh.
3.3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.
3.4. Mục tiêu chiến lược trong thời gian đến.
3.5. Thiết kế và lựa chọn chiến lược marketing.
3.6. Các chính sách marketing và các giải pháp hỗ trợ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan