[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạch định chiến lược mua hàng tại công ty cổ phần Fococev Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoạch định chiến lược mua hàng tại công ty cổ phần Fococev Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC MUA HÀNG
1.1. Hoạt động mua hàng.
1.2. Chiến lược và hoạch định chiến lược.
1.3. Tiến trình hoạch định chiến lược mua hàng.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH MUA HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FOCOCEV QUẢNG NAM
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Fococev Quảng Nam.
2.2. Thực trạng công tác lập kế hoạch và thực hiện nua hàng tại Công ty.
Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MUA HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FOCOCEV QUẢNG NAM
3.1. Chiến lược mua hàng tại Công ty.
3.2. Chiến lược mua nguyên liệu sắn tại Công ty Fococev.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan