[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ lắp máy Miền Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ lắp máy Miền Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Tổng quan về kế toán quản trị chi phí.
1.2. Đặc điểm của chi phí và phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất.
1.3. Nội dung của KTQT chi phí trong doanh nghiệp sản xuất.
1.4. Tổ chức mô hình kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí.
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LẮP MÁY MIỀN NAM
2.1. Khái quát về công ty.
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LẮP MÁY MIỀN NAM
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí tại công ty.
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan