[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán quản trị chi phí tại công ty dược TWIII

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán quản trị chi phí tại công ty dược TWIII
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DN SẢN XUẤT
1.1. Bản chất của kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí.
1.2. Kế toán quản trị chi phí với chức năng quản lý DN.
1.3. Phân loại chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất.
1.4. Nội dung của kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp sản xuất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DƯỢC TRUNG ƯƠNG III
2.1. Giới thiệu về Công ty Dược TWIII.
2.2. Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty.
2.3. Đánh giá công tác KTQTCP tại Công ty Dược TWIII.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DƯỢC TRUNG ƯƠNG III
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí trong Công ty Dược TWIII.
3.2. Những định hướng hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty.
3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí.
3.4. Giải pháp hoàn thiện công tác tính giá thành.
3.5. Lập báo cáo chi phí để phục vục kiểm soát chi phí.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
[/tomtat]

Bài viết liên quan