[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểm soát chi ngân sách sự nghiệp y tế tại Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Kiểm soát chi ngân sách sự nghiệp y tế tại Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP Y TẾ
1.1. Tổng quan về kiểm soát.
1.2. Khái quát về đơn vị sự nghiệp.
1.3. Nội dung kiểm soát chi ngân sách đơn vị sự nghiệp y tế.
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
Chương II: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN – ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quát chung về Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn.
2.2. Thực trạng quản lý chi ngân sách tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn.
2.3. Thực trạng kiểm soát chi ngân sách sự nghiệp y tế tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn.
2.4. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng kiểm soát chi ngân sách tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn.
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
Chương III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN – ĐÀ NẴNG
3.1. Phương hướng phát triển Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn trong những năm đến.
3.2. Định hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi ngân sách sự nghiệp y tế tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn.
3.3. Các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách sự nghiệp y tế tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn.
3.4. Kiến nghị và đề xuất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG III
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan