[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học cao Etyl Acetat và Metanol của cây Hedyotis Dichotoma Koen.ex Roth (Rubiaceae)


[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học cao Etyl Acetat và Metanol của cây Hedyotis Dichotoma Koen.ex Roth (Rubiaceae)
MỤC LỤC
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1. ĐẶC TÍNH THỰC VẬT
1.1.1. Mô tả cây
1.1.2. Phân bố
1.2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC
1.2.1. An điền lưỡng phân (Hedyotis dichotoma Koen.ex Roth)
1.2.2. Những cây cùng chi Hedyotis
1.3. NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH
1.4. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC
Chương 2 NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ
2.1. THU HÁI VÀ XỬ LÝ MẪU
2.2. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.3. TRÍCH LY, CÔ LẬP MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CÂY AN ĐIỀN LƯỠNG PHÂN
2.3.1. Sắc kí cột silica gel trên cao etyl acetat C của sơ đồ 2.1
2.3.2. Sắc kí cột silica gel trên cao metanol của sơ đồ 2.1
2.4. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT CÔ LẬP ĐƯỢC
2.4.1. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất Dichoto-Ace4
2.4.2. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất Dichoto-Me1
2.5. THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC
Chương 3 KẾT LUẬN
3.1. KẾT LUẬN
3.2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
Chương 4 THỰC NGHIỆM
4.1. TRÍCH LY CÔ LẬP MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ
4.1.1. Hóa chất
4.1.2. Thiết bị
4.1.3. Điều chế các loại cao
4.1.4. Cô lập một số hợp chất hữu cơ

4.2. THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC
[/tomtat]

Bài viết liên quan