[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát từ láy tiếng Hàn

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát từ láy tiếng Hàn
MỤC LỤC
DẪN LUẬN
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIẾNG HÀN
1.1 Sơ lược về tiếng Hàn
1.1.1 Sơ lược về lịch sử tiếng Hàn
1.1.2 Đặc điểm ngôn ngữ Hàn
1.2 Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Hàn
1.2.1 Phương thức ghép
1.2.2 Phương thức phụ gia
1.2.3 Phương thức láy
CHƯƠNG II: TỪ LÁY TIẾNG HÀN XÉT VỀ MẶT CẤU TẠO NGỮ ÂM
2.1 Khái niệm từ láy
2.2 Láy hoàn toàn
2.2.1 Láy hoàn toàn không có sự biến đổi
2.2.2 Láy hoàn toàn có sự biến đổi
2.3 Láy bộ phận
2.3.1 Láy có phần láy đặt trước hình vị gốc
2.3.2 Láy có phần láy đặt giữa hình vị gốc
2.3.3 Láy có phần láy đặt cuối hình vị gốc
2.3.4 Từ láy bộ phận có sự tham gia của các hình thái đặc biệt
CHƯƠNG III: TỪ LÁY TIẾNG HÀN XÉT VỀ MẶT NGỮ NGHĨA
3.1 Từ láy mô phỏng âm thanh
3.1.1 Từ láy mô phỏng âm thanh đơn thuần
3.1.2 Từ láy mô phỏng âm thanh gợi sự vật sự việc
3.2 Từ láy sắc thái hóa
3.2.1 Từ láy biểu thị số nhiều, khái quát hóa
3.2.2 Từ láy biểu thị thuộc tính, quá trình
3.3 Từ láy cách điệu
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan