[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kỹ thuật mạng không dây và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Kỹ thuật mạng không dây và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY
1.1. Giới thiệu về mạng máy tính.
1.2. Phân loại mạng máy tính.
1.3. Mô hình OSI và bộ giao thức TCP/IP.
1.4. Giới thiệu về mạng không dây.
1.5. Tiêu chuẩn mạng không dây hiện nay.
1.6. Các chuẩn mạng không dây.
1.7. Kỹ thuật truyền tín hiệu trong mạng không dây.
1.8. Các mô hình mạng không dây.
1.9. Bảo mật trong mạng không dây.
1.10. Đánh giá mạng không dây.
Chương 2: CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
2.1. Giới thiệu về mạng cảm biến không dây.
2.2. Cấu trúc mạng cảm biến không dây.
2.3. Ứng dụng của mạng cảm biến không dây.
2.4. Những hạn chế trong việc phát triển mạng WSN.
2.5. Định tuyến trong mạng cảm biến.
 Chương 3: ỨNG DỤNG MẠNG KHÔNG ĐỂ ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN
3.1. Mô tả ứng dụng.
3.2. Xây dựng hệ thống.
3.3. Kết quả mô phỏng mạng không dây để đo lường cảm biến.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan