[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kỹ thuật watermarking ảnh số trong miền wavelets

[/kythuat]
[tomtat]
Kỹ thuật watermarking ảnh số trong miền wavelets
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT WATERMARKING
1.1. Tổng quan về cấu trúc dữ liệu.
1.2. Lịch sử phát triển.
1.3. Một số định nghĩa và khái miện.
1.4. Các đặt tính của một hệ thống Watermarking.
1.5. Các ứng dụng của Watermarking
1.6. Phân loại Watermarking.
1.7. Quá trình thực hiện Watermarking.
1.8. Nhận xét và kết luận.
Chương 2: PHÉP BIẾN ĐỔI WATERMARKING
2.1. Biến đổi Wavelets.
2.2. Băng lọc đa kênh.
2.3. Giải thuật Matlab.
2.4. Biến đổi COSIN rời rạc (DCT).
2.5. Nhận xét và kết luận.
Chương 3: GIẢI THUẬT
3.1. Một số giải thuật Watermarking cho ảnh số.
3.2. So sánh và đánh giá giải thuật Watermarking.
3.3. Lưu đồ giải thuật.
3.4. Các vấn đề nảy sinh và phương pháp giải quyết.
3.5. Nhận xét và kết luận.
Chương 4: KẾT QUẢ WATERMARKING MIỀN DCT VÀ DWT
4.1. Lựa chọn chuỗi Watermarking.
4.2. Khảo sát miền DCT trong trường hợp chưa tấn công.
4.3. Khảo sát các thông số của quá trình Watermarking miền Wavelets.
4.4. So sánh phương pháp dùng DWT và DCT.
4.5. Khảo sát định ngưỡng.
4.6. Khảo sát nhúng ảnh mẫu.
4.7. Khảo sát nhúng nhiều BIT.
4.8. Nhận xét và kết luận.
Chương 5: TÌM HIỂU CẤU TRÚC PHẦN CỨNG KIT STELLARIS® LM3S2965 – CAN
5.1. Cấu trúc phần cứng.
5.2. Khảo sát chức năng của KIT.
5.3. Ứng dụng Kit Stellaris LM 3S2965 ARM® CORTEX™ vào quá trình nhúng và trích Watermarking cho dữ liệu ảnh số.
5.4. Nhận xét và kết luận.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan