[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khuynh hướng nhận thức lại trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu sau 1975

[/kythuat]
[tomtat]
Khuynh hướng nhận thức lại trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu sau 1975
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA NGUYỄN MINH CHÂU VÀ KHUYNH HƯỚNG NHẬN THỨC TẠI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM SAU 1975
1.1. Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Minh Châu.
1.2. Nhìn chung về khuynh hướng nhận thức lại trong văn học Việt Nam sau 1975.
Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ NÔI BẬT CỦA KHUYNH HƯỚNG NHẬN THỨC TẠI TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN MINH CHÂU SAU 1975
2.1. Nhận thức lại quan niệm nghệ thuật về con người.
2.2. Nhận thức lại về hiện thực và cách tiếp cận hiện thực.
2.3. Nhận thưc lại về văn học và trách nhiệm của nhà văn.
Chương 3: NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN KHUYNH HƯỚNG NHẬN THỨC TẠI TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN MINH CHÂU SAU 1975
3.1. Về thể loại.
3.2. Đổi mới trong điểm nhìn trần thuật và xây dựng hình tượng nhân vật.
3.3. Sự đổi mới về ngôn ngữ trần thuật.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan