[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
1.1. Kinh tế trang trại.
1.2. Phát triển kinh tế trang trại.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế trang trại.
1.4. Tình hình phát triển KTTT trên thế giới và Việt Nam, những bài học kinh nghiệm rút ra.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TỈNH KON TUM
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế trang trại của tỉnh Kon Tum.
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại của tỉnh Kon Tum thời gian qua.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TỈNH KON TUM THỜI GIAN TỚI
3.1. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Kon Tum đến năm 2020.
3.2. Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại của tỉnh Kon Tum đến năm 2020.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan