[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quy trình sản xuất trà từ nấm mèo

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quy trình sản xuất trà từ nấm mèo
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổ qu về ấ èo
1.1.1. Vài nét về ngành Nấm
1.1.1.1. Khái quát về nấm [1], [12]
1.1.1.2. Giá trị dinh dưỡng của một số loài nấm ăn [1], [11]
1.1.1.3. Giá trị dược tính của nấm [12], [39]
1.1.2. Nấm mèo đen
1.1.2.1. Khái quát chung về nấm mèo [1]
1.1.2.2. Đặc điểm hình thái và chu trình sống [1]
1.1.2.3. Thành phần dinh dưỡng [1]
1.1.2.4. Chức năng của β-(13), (16)-glucan [13], [19], [20]
1.1.2.5. Khả năng chống oxy hóa của nấm mèo [21]
1.2. Hệ enzyme pectinase
1.2.1. Cơ chất pectin [3
1.2.2. Pectinase [3]
1.2.3. Các đặc tính kỹ thuật quan trọng của enzyme pectinase [3]
1.2.4. Ứng dụng của hệ enzyme pectinase
1.2.4.1. Tình hình ứng dụng enzyme trong công nghiệp trên thế giới [3]
1.2.4.2. Ứng dụng của hệ enzyme pectinase [4], [9]
1.3. Sơ lược quá trình sấy [5]
1.3.1. Động lực của quá trình sấy
1.3.2. Bản chất đặc trưng của quá trình sấy
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc sấy [7]
1.3.4. Biến đổi nguyên liệu trong quá trình sấy [10]
1.3.4.1. Biến đổi vật lý
1.3.4.2. Biến đổi hóa lý
1.3.4.3. Biến đổi hóa học
1.3.4.4. Biến đổi sinh hóa
1.3.4.5. Biến đổi sinh học
1.3.4.6. Biến đổi dinh dưỡng
1.3.4.7. Biến đổi cảm quan
CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nguyên liệu
2.1.1. Địa điểm nghiên cứu
2.1.2. Nguyên liệu nấm mèo
2.1.3. Các hóa chất sử dụng trong trích ly
2.1.4. Chế phẩm enzyme sử dụng trong trích ly
2.1.5. Thiết bị dùng trong nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Sơ đồ nghiên cứu
2.2.2. Quy trình xử lý nguyên liệu nấm mèo thu dịch trích
2.3. Phương pháp phân tích
2.3.1. Phân tích hóa lý
2.3.2. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ BÀN LUẬN
3.1. Thành phần hóa học của nguyên liỆu
3.2. Khối lượng trương nở của nấm mèo.
3.3. Ảnh hưởng của quá trình trích ly bằng dung môi nước.
3.4. Ảnh hưởng của sự trích ly bằng acid hoặc kiềm.
3.5. Ảnh hưởng của enzyme lên quá trình trích ly.
3.6. So sánh giữa các phương pháp trích ly đến hiệu suất thu hồi.
3.7. Ảnh hưởng của các phương pháp trích ly đến chỉ tiêu hóa lý trong dung dịch trích.
3.8. Ảnh hưởng của nhiết độ đến thời gian sấy dịch trích ly nấm mèo.
3.9. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến các thành phần dinh dưỡng trong trà nấm mèo.
3.10. Thành phần dinh dưỡng của trà nấm mèo.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan