[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp huấn luyện đa tác tử với sự có mặt của tác tử theo dõi

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp huấn luyện đa tác tử với sự có mặt của tác tử theo dõi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÁC TỬ VÀ ĐA TÁC TỬ
1.1. Tác tử.
1.2. Hệ đa tác tử.
1.3. Kết luận.
Chương 2: TƯƠNG TÁC VÀ PHỐI HỢP TRONG HỆ ĐA TÁC TỬ
2.1. Tương tác trong hệ đa tác tử.
2.2. Phối hợp trong hệ đa tác tử.
2.3. Kết luận.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN ĐA TÁC TỬ VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA TÁC TỬ THEO DÕI
3.1. Quá trình định nghĩa Markov.
3.2. Thuật toán học tăng cường (Q-Learning).
3.3. Phương pháp huấn luyện cho hệ đa tác tử.
3.4. Chương trình demo.
3.5. Kết luận.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THA KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan