[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng hàng hóa Trung Quốc tại thị trường Việt Nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng Việt


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng hàng hóa Trung Quốc tại thị trường Việt Nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng Việt
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG HÀNG HÓA TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY
1.1 Tình hình nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc tại Việt Nam
1.1.1 Tình hình nhập khẩu hàng hóa tại thị trường Việt Nam
1.1.2 Tình hình kinh tế thế giới và đánh giá thị phần hàng hóa Trung Quốc tại thị trường trong nước
1.2 Các nhóm hàng
1.2.1 Nhóm hàng thực phẩm tiêu dùng
1.2.2 Nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng
1.2.3 Nhóm hàng vật tư, máy móc, nguyên nhiên liệu
1.3 Hệ thống cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt - Trung
1.3.1 Cửa khẩu quốc tế
1.3.2 Cửa khẩu quốc gia
1.3.3 Cửa khẩu địa phương
1.4 Những nhận định và đánh giá xu hướng của hàng hóa Trung Quốc tại thị trường trong nước
CHƯƠNG 2: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNG HÓA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
2.1 Ảnh hưởng tích cực
2.1.1 Cung cấp nhiều mặt hàng phục vụ cho sản xuất trong nước
2.1.2 Cung cấp nhiều chủng loại hàng hóa với giá rẻ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước
2.1.3 Tạo áp lực cạnh tranh cho hàng hóa sản xuất trong nước
2.2 Ảnh hưởng tiêu cực
2.2.1 Đối với nền kinh tế
2.2.2 Đối với doanh nghiệp trong nước
2.2.3 Đối với người tiêu dùng trong nước
2.2.4 Một số vụ việc điển hình trên thế giới liên quan đến hàng hóa
Trung Quốc ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người tiêu dùng
CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH LỰA CHỌN CÁC MẶT HÀNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ GIẢI PHÁP CHO HÀNG VIỆT
3.1 Khảo sát về tình hình lựa chọn các mặt hàng của người tiêu dùng tại Thành phố Biên Hòa
3.2 Giải pháp cho hàng Việt
3.2.1 Đối với Nhà nước
3.2.2 Đối với doanh nghiệp
3.2.3 Đối với người tiêu dùng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan