[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vi nhân giống lan Gấm Anoectochilus Formosanus Hayata


[/kythuat]
[tomtat]
Vi nhân giống lan Gấm Anoectochilus Formosanus Hayata
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN II: NỘI DUNG
Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật.
1.2. Môi trường nuôi cấy.
1.3. Tổng quan về lan Gấm.
1.4. Tình hình nghiên cứu và nuôi cấy lan Gấm.
Chương II: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu.
2.2. Thành phần môi trường nuôi cấy.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan