[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra đánh giá hiện trạng xây dựng định hướng chiến lược và xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra đánh giá hiện trạng xây dựng định hướng chiến lược và xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
File toàn văn Down tại đây
Các mẫu phiếu điều tra Down tại đây
Tài liệu tập huấn chuyển giao phương pháp luận đề tài Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
1.2.1 Nghiên cứu về công nghệ trên thế giới
1.2.2 Nghiên cứu về công nghệ ở Việt nam
1.3 Tổng quan về các phương pháp luận cho các dự án đánh giá công nghệ
1.3.1 Đánh giá công nghệ về mặt kinh tế
1.3.2 Phương pháp đo lường công nghệ học
1.3.3 Tiếp cận theo quan điểm đầu vào và đầu ra của quá trình
1.3.4 Phương pháp dùng nhiều chỉ số kết hợp với đo lường công nghệ phân lập
1.3.5 Phương pháp luận Atlas công nghệ
1.3.6 Tiếp cận theo quan điểm quản trị chiến lược
1.4 Phương pháp luận Atlas công nghệ và ứng dụng cho đánh giá trình độ công nghệ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
1.4.1 Tổng quan về phương pháp luận
1.4.2 Nội dung áp dụng phương pháp Atlas công nghệ cho dự án Hải Phòng
1.4.3 Xây dựng hệ tiêu chí, thiết kế mẫu phiếu điều tra, thiết kế thang điểm, các hệ số tính toán
1.4.4 Tổ chức điều tra thu thập và xử lý số liệu
1.5 Kết luận
Phần 2: HỆ THỐNG PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ HIỆN TRẠNG TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
2.1 Tổng quan
2.2 Mục tiêu
2.3 Giải pháp
2.3.1 Mô hình ứng dụng kỹ thuật
2.3.2 Cơ sở dữ liệu (Database)
2.3.3 Thành phần hỗ trợ (Business Component)
2.3.4 Giao diện cho người dùng cuối (Application Client)
2.3.5 Các yếu tố về kỹ thuật
2.4 Các chức năng lưu trữ của hệ thống
2.4.1 Thông tin lưu trữ trong hệ thống
2.4.2 Đối tượng sử dụng
2.5 Các quy trình nghiệp vụ
2.5.1 Quy trình quản lý chung
2.5.2 Quy trình quản lý, khai thác dữ liệu theo đối tượng sử dụng
2.6 Các chức năng quản trị hệ thống
2.7 Hướng mở rộng
Phần 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ CÁC NHÓM NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TP HẢI PHÒNG
3.1 Tình hình điều tra và cơ cấu mẫu
3.1.1 Tình hình điều tra
3.1.2 Cơ cấu mẫu điều tra
3.2 Quy trình nhập/quản lý và xử lý dữ liệu
3.3 Tổng quan hiện trạng công nghệ Thành phố Hải Phòng
3.3.1 Tổng quan tình hình kinh tế – xã hội
3.3.2 Phân tích các chỉ số hiện trạng công nghệ cuả thành phố và so sánh một số chỉ số cuả các nhóm ngành
3.4 Hiện trạng cộng nghệ của các nhóm ngành công nghiệp
3.4.1 Ngành sản xuất giày dép
3.4.2 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành dệt - may
3.4.3 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành cơ khí, điện tử
3.4.4 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành dịch vụ giao nhận vận tải
3.4.5 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành Đóng tàu
3.4.6 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành Hoá chất, cao su và nhựa
3.4.7 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành sản xuất Thuỷ tinh và Vật liệu xây dựng:
3.4.8 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành Xây dựng
3.4.9 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành Sản xuất đồ gỗ, giấy in và bao bì
3.4.10 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành Nuôi trồng thuỷ sản
3.4.11 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành Chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc:
3.4.12 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành Thép - Đúc và Luyện kim
3.4.13 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành dịch vụ, du lịch, thương mại
3.4.14 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành dịch vụ bưu chính viễn thông và CNTT
3.4.15 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành dịch vụ công ích đô thị
3.4.16 Hiện trạng cộng nghệ của nhóm ngành cơ khí vận tải
Phần 4: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
4.1 Những thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên
4.2 Những định hướng kinh tế vĩ mô và cơ hội-thách thức cho quá trình phát triển của Hải Phòng
4.3 Những thách thức từ hiện trạng công nghệ các nhóm ngành kinh tế
4.4 Phân tích yếu tố chiến lược
4.5 Một số đề xuất định hướng chiến lược nâng cao trình độ công nghệ các doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
4.5.1 Nhóm ngành đóng tàu
4.5.2 Nhóm ngành Dịch vụ vận tải
4.5.3 Nhóm ngành Dịch vụ cảng, giao nhận và bốc xếp hàng hóa
4.5.4 Nhóm ngành Da giầy
4.5.5 Nhóm ngành Dệt may
4.5.6 Nhóm ngành cơ khí, sản xuất Thép, đúc và luyện kim
4.5.7 Nhóm ngành du lịch
4.5.8 Nhóm ngành điện tử - tin học
4.5.9 Nhóm ngành Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
4.5.10 Nhóm ngành Công nghiệp nuôi trồng thủy sản và chế biến thực phẩm
4.5.11 Nhóm ngành Hóa chất, cao su và nhựa
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Điều tra đánh giá hiện trạng xây dựng định hướng chiến lược và xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Các mẫu phiếu điều tra

Tài liệu tập huấn chuyển giao phương pháp luận đề tài

[/tomtat]

Bài viết liên quan