[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng sinh học E5 trên ô tô

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng sinh học E5 trên ô tô
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở Việt Nam.
1.2. Tình trạng giao thông và tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam.
1.3. Tình hình sản xuất xăng sinh học trên thế giới.
1.4. Tình hình sản xuất xăng sinh học trong nước.
Chương 2: NGUYÊN CỨU LÝ THUYẾT
2.1. Giới thiệu xăng sinh học E5.
2.2. Nghiên cứu tính chất động lực học của ô tô trên băng thử CD – 48”.
2.3. Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô trên băng thử CD – 48”.
2.4. Kết luận chương.
Chương 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
3.1. Trạng thiết bị sử dụng trong thực nghiệm.
3.2. Nguyên lý đo lực kéo trên băng thử CD – 48”.
3.3. Thực nghiệm trên hệ thống băng thử CD – 48”.
3.4. Kết luận chương.
Chương 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
4.1. So sánh đặc tính kéo của ô tô khi sử dụng xăng E5 và xăng A92.
4.2. So sánh khả năng tăng tốc của ô tô khi sử dụng xăng E5 và xăng A92.
4.3. So sánh tiêu hao nhiên liệu của ô tô khi sử dụng xăng E5 và xăng A92.
4.4. So sánh mức độ phát thải các thành phần ô nhiễm của ô tô khi sử dụng xăng E5 và xăng A92.
4.5. Kết luận chương.
KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan