[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá mức giảm phát thải khí do CO2 do vận hành các nhà máy thủy điện trong thị trường phát điện cạnh tranh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá mức giảm phát thải khí do CO2 do vận hành các nhà máy thủy điện trong thị trường phát điện cạnh tranh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH
1.1. Tổng quan.
1.2. Tình hình thực hiện nghị định thư KYOTO và cơ chế phát triển sạch CDM ở Việt Nam.
1.3. Kết luận.
Chương 2: CÔNG CỤ TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHÁT THẢI CHO HỆ THỐNG ĐIỆN
2.1. Định nghĩa, phạm vi ứng dụng và các thông số.
2.2. Phương pháp luận cơ sở.
2.3. Kết luận.
Chương 3: KHẢO SÁT VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHÁT THẢI CƠ SỞ HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
3.1. Tổng quan hệ thống điện Việt Nam.
3.2. Tính hệ số phát thải khí CO2 cơ sở cho HTĐ Việt Nam.
3.3. Kết luận.
Chương 4: DỰ BÁO HỆ SỐ PHÁT THẢI CƠ SỞ CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
4.1. Tổng quan về cung cầu năng lượng giai đoạn 2011 – 2020.
4.2. Kế hoạch xây dựng nguồn giai đoạn 2011 – 2015.
4.3. Kế hoạch xây dựng nguồn giai đoạn 2016 – 2020.
4.4. Dự báo hệ số phát thải cơ sở của HTĐ Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.
4.5. Kết luận.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan