[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1.1. Tổng quan về công cụ phái sinh.
1.2. Công cụ phái sinh chủ yếu trên thị trường chứng khoán.
1.3. Phát triển công cụ phái sinh trên TTCK.
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển CCPS trên TTCK.
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM & KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC
2.1. Thực trạng phát triển CCPS trên TTCK Việt Nam.
2.2. Kinh nghiệm một số nước trong việc phát triển CCPS trên thị trường chứng khoán.
2.3. Bài học kinh nghiệm trong việc phát triển CCPS trên TTCK.
2.4. Xây dựng cơ chế ngân hàng dữ liệu.
Kết luận chương 2
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN TTCK VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2020.
3.2. Sự cần thiết phải phát triển công cụ phái sinh.
3.3. Giải pháp phát triển công cụ phái sinh trên TTCK Việt Nam.
3.4. Một số kiến nghị.
3.5. Lộ trình phát triển CCPS trên TTCK tập trung.
3.6. Lựa chọn CCPS phát triển trong giai đoạn đầu.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan