[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thương hiệu seatech Công ty cổ phần máy và thiết bị phụ tùng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thương hiệu seatech Công ty cổ phần máy và thiết bị phụ tùng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
1.1. Nhận thức chung về thương hiệu.
1.2. Phát triển thương hiệu.
1.3. Tiến trình phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SEATECH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
2.1. Tổng quan về Công ty SEATECH.
2.2. Thực trạng về thương hiệu và phát triển thương hiệu SEATECH của Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng.
2.3. Đánh giá mô hình phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng SEATECH.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SEATECH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
3.1. Lựa chọn mô hình phát triển thương hiệu SEATECH.
3.2. Thiết kế và tạo dựng các yếu tố của thương hiệu SEATECH.
3.3. Tuyên truyền và quảng bá hình ảnh của thương hiệu SEATECH.
3.4. Định vị thương hiệu SEATECH của Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng.
3.5. Bảo vệ thương hiệu SEATECH.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan