[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng chất chuyển pha để trữ nhiệt trong thiết bị sấy dùng năng lượng mặt trời

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng chất chuyển pha để trữ nhiệt trong thiết bị sấy dùng năng lượng mặt trời
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về năng lượng nhiệt mặt trời.
1.2. Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.
Chương 2: CHẤT CHUYỂN PHA VÀ CÔNG NGHỆ TÍCH TRỮ NHIỆT BẰNG CHẤT CHUYỂN PHA
2.1. Chất chuyển pha – PCM.
2.2. Công nghệ tích trữ nhiệt năng lượng mặt trời.
2.3. Kết luận.
Chương 3: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ THU TRỮ CẤP NHIỆT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DÙNG TRONH HỆ THỐNG SẤY
3.1. Mô tả cấu tạo, nguyên lý và các thông số đặc trưng của hệ thống thiết bị.
3.2. Mô tả các quá trình thu, trữ, cấp nhiệt của thiết bị.
3.3. Phát biểu bài toán tính t(t) của thiết bị.
3.4. Tính toán thông số các quá trình.
3.5. Xác định lượng Paraffin cần dùng.
3.6. Tính toán cho các trường hợp cụ thể.
3.7. Nhiệt lượng Paraffin tích trữ được theo tính toán lý thuyết.
3.8. Kết luận.
Chương 4: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ SẤY HẢI SẢN BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ SỬ DỤNG PARAFFIN ĐỂ TRỮ NHIỆT
4.1. Tổng quan về kỹ thuật sấy hải sản thô.
4.2. Thiết kế mô hình thí nghiệm thiết bị sấy hải sản.
Chương 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
5.1. Chế tạo mô hình thí nghiệm.
5.2. Kết quả đo đạc thực nghiệm.
5.3. Nhiệt lượng Paraffin tích trữ được theo thực nghiệm.
5.4. Kết luận.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan