[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần Hóa học của cây phèn đen Phyllanthus Reticulatus Poir. thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần Hóa học của cây phèn đen Phyllanthus Reticulatus Poir. thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY PHÈN ĐEN [6]
1.1.1. Mô tả chung [6]
1.1.2. Vùng phân bố, thu hái [6]
1.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH
1.2.1. Dược tính theo y học cổ truyền [4,6]
1.2.2. Các nghiên cứu về dược tính của một số loài thuộc chi Phyllanthus
1.3. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
1.3.1. Phyllanthus acidus
1.3.2. Phyllanthus acuminatus
1.3.3. Phyllanthus amarus L.
1.3.4. Phyllanthus discoides
1.3.5. Phyllanthus emblica L.
1.3.6. Phyllanthus flexuosus
1.3.7. Phyllanthus fratermus
1.3.8. Phyllanthus myrtifolius
1.3.9. Phyllanthus niruroides
1.3.10. Phyllanthus niruri L
1.3.11. Phyllanthus oxyphyllus
1.3.12. Phyllanthus polyanthus
1.3.13. Phyllanthus sellowianus
1.3.14. Phyllanthus simplex
1.3.15. Phyllanthus tenellus
1.3.16. Phyllanthus urinaria
1.3.17. Phyllanthus watsonii
CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM
2.1. NGUYÊN LIỆU
2.1.1. Thu hái nguyên liệu
2.1.2. Xử lý mẫu nguyên liệu
2.2. HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.2.1. Hoá chất
2.2.2. Thiết bị
2.3. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
2.3.1. Phương pháp phân lập các hợp chất
2.3.2. Phương pháp xác định cấu trúc hoá học các hợp chất
2.4. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.5. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO ETHYL ACETATE
2.5.1. Sắc kí cột silica gel trên cao ethyl acetate
2.5.2. Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA.4 của bảng 1
2.5.3. Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA.4.3 của bảng 2
2.5.4. Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA.4.4 của bảng 2
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất T1
3.2. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất S1
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan