[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần Hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần Hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1. Giới thiệu về địa y.
2. Hoạt tính của các hợp chất từ địa y.
3. Nghiên cứu hóa học về các hợp chất có trong địa y.
5. Nghiên cứu hóa học về chi Roccella.
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
1. Hóa chất và thiết bị.
2. Khảo sát nguyên liệu.
3. Điều chế các loại cao.
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất RS-H13.
2. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất RS-C9.
3. Thực hiện phản ứng tạo dẫn xuất acetonide.
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan