[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase của cao hexan lá Bình bát dây Coccinia grandis (L.) J. Voigt. Họ Bầu Bí (Cucurbitaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase của cao hexan lá Bình bát dây Coccinia grandis (L.) J. Voigt. Họ Bầu Bí (Cucurbitaceae)
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
1.1.1 Định nghĩa
1.1.2 Phân loại
1.1.3 Các biến chứng của bệnh tiểu đường
1.1.4 Phương pháp điều trị Bệnh tiểu đường
1.2 TỔNG QUAN VỀ ENZYM ΑLPHA–GLUCOSIDASE]
1.2.1 Sơ lược về enzym
1.2.2 Chất ức chế enzym
1.2.3 Giới thiệu enzym α–glucosidase
1.2.4 Cơ chế hoạt động của enzym α–glucosidase
1.2.5 Tác nhân ức chế enzym α–glucosidase
1.3 ĐẠI CƯƠNG VỀ THỰC VẬT
1.3.1 Đặc điểm cây Bình Bát Dây
1.3.2 Tác dụng dược lý của Bình bát dây
1.3.3 Thành phần hóa học chung của Bình bát dây
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Hóa chất
2.2. Thiết bị
2.3. Phương pháp tiến hành
2.3.1 Phương pháp cô lập các hợp chất
2.3.2 Phương pháp xác định cấu trúc hóa học các hợp chất
2.4. Nguyên liệu
2.5 Xử lí mẫu nguyên liệu
2.6. Thử nghiệm hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase
2.6.1 Điều chế mẫu thử
2.6.2 Nguyên tắc
2.6.3 Cơ sở phương pháp
2.6.5 Cách tính kết quả
2.7 Cô lập các chất từ lá bình bát dây
2.7.1 Điều chế các cao thô
2.7.2 Cô lập các chất từ cao hexan
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả thử nghiệm hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase
3.2 Xác định cấu trúc hợp chất
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan