[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kỹ thuật LIDAR trong việc phân tích đặc tính của bụi khí quyển

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kỹ thuật LIDAR trong việc phân tích đặc tính của bụi khí quyển
MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN TỔNG QUAN
Chương 1 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LIDAR
1.1. Nguyên lý hoạt động
1.2. Đo vận tốc ánh sáng
1.2.1. Sơ đồ khối
1.2.2. Hoạt động
1.2.3. Dụng cụ thí nghiệm
1.3. Vẽ địa hình trắc địa
1.3.1. Tổng quát
1.3.2. Nguyên lý hoạt động
1.4. Khảo sát phân bố rừng
1.5. Hệ LIDAR khảo sát bụi khí quyển
1.5.1. Dụng cụ
1.5.2. Nguyên lý hoạt động
Chương 2 BỤI KHÍ QUYỂN
2.1. Các hạt sol khí trong khí quyển
2.2. Các loại sol khí tác động mạnh tới hệ thống khí hậu của Trái đất
2.2.1. Sol khí núi lửa
2.2.2. Bụi sa mạc
2.2.3. Sol khí tạo bởi con người
2.2.4. Mục đích của nghiên cứu Sol khí của khí quyển
2.2.4.1. Sol khí tác động lên hệ thống khí hậu trái đất
2.2.4.2. Tác động của Sol khí lên nhiệt độ bề mặt
2.2.4.3. Tác động của Sol khí lên mây và giáng thủy
2.2.4.4. Tác động của Sol khí đến năng lượng bức xạ mặt trời đến bề mặt trái đất
2.2.4.5. Tác động của Sol khí đến hoàn lưu khí quyển
Chương 3 LÝ THUYẾT LIDAR DÙNG CHO NGHIÊN CỨU SOL KHÍ
3.1. Lý thuyết tán xạ
3.1.1. Hiện tượng suy giảm cường độ
3.1.2. Phổ suy giảm cường độ
3.2. Tương tác của bức xạ laser với môi trường khí quyển.
3.2.1. Quá trình hấp thụ
3.2.2. Sự tán xạ ánh sáng
3.3. Phân loại các hiện tượng tán xạ
3.3.1. Hiệu ứng tán xạ phân tử
3.3.2. Hiệu ứng tán xạ Raman
3.3.3. Tán xạ Rayleigh
3.3.4. Hiệu ứng tán xạ Mie
3.3.5. Tán xạ quang học bởi sol khí
3.4. LIDAR tán xạ ngược đàn hồi
3.5. LIDAR Raman và LIDAR quang phổ độ phân giải cao (HSRL)
3.6. Xác định sự phân bố, bán kính hiệu dụng và mật độ của hạt trong khí quyển
Chương 4 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LIDAR
4.1. Phương pháp áp dụng
4.2. LIDAR tán xạ đàn hồi
4.2.1. Sơ đồ khối
4.2.2. Phương trình sử dụng
4.3. LIDAR RAMAN
4.3.1. Sơ đồ khối
4.3.2. Phương trình sử dụng
4.4. LIDAR hai chùm tia
4.4.1. Sơ đồ khối
4.4.2. Phương trình sử dụng
4.5. Số liệu thu được
4.6. Hệ thống mạng LIDAR ở Châu Âu EARLINET-ASOS
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan