[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp một số chất màu trên nền tinh thể Mullite, Zircon và Zincite

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp một số chất màu trên nền tinh thể Mullite, Zircon và Zincite
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về gốm sứ [9]
1.2. Chất màu cho gốm sứ
1.2.1. Bản chất màu sắc của khoáng vật [3,4]
1.2.2. Chất màu cho gốm sứ [1,4]
1.2.3. Một số loại mạng tinh thể nền thông dụng tạo màu cho gốm sứ [1]
1.3. Nguyên nhân gây màu của khoáng vật [10]
1.3.1. Sự chuyển electron nội
1.3.2. Sự chuyển điện tích trong cùng một cấu trúc tinh thể đối với các ion nằm cạnh nhau
1.3.3. Sự chuyển điện tử trong các khuyết tật của cấu trúc tinh thể
1.3.4. Sự chuyển mức các dải năng lượng
1.4. Một số oxit gây màu thông dụng [4]
1.4.1. Nhôm oxit (Al2O3)
1.4.2. Crom oxit (Cr2O3)
1.4.3. Coban oxit (CoO)
1.4.4. Kẽm oxit (ZnO)
1.4.5. Sắt oxit (Fe2O3)
1.4.6. Zirconi oxit (ZrO2)
1.4.7. Magie oxit (MgO)
1.4.8. Đồng oxit (CuO)
1.5. Phân loại màu theo vị trí trang trí giữa men và màu [1]
1.5.1. Màu trên men
1.5.2. Màu dưới men
1.5.3. Màu trong men
1.6. Một số phương pháp tổng hợp chất màu [4, 7]
1.6.1. Phương pháp gốm truyền thống
1.6.2. Phương pháp đồng kết tủa
1.6.3. Phương pháp sol – gel
1.6.4. Phương pháp khuếch tán rắn - lỏng
1.6.5. Vai trò của chất khoáng hóa
1.7. Một số loại chất màu trang trí khác [1]
1.8. Silica tro trấu [11]
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp tổng hợp chất màu [5]
2.2.2. Phương pháp phân tích nhiệt (TG-DTG)
2.2.3. Phương pháp phân tích nhiệt vi sai (DTA)
2.2.4. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)
2.3. Dụng cụ, thiết bị và hóa chất
2.3.1. Dụng cụ và thiết bị
2.3.2. Nguyên liệu, hóa chất
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát tổng hợp chất màu xanh coban trên nền zincite ZnO
3.1.1. Tổng hợp chất màu Zn0,9Co0.09Zr0,01O
3.1.2. Khả năng phát màu và độ bền màu của màu xanh coban – zincite
3.1.3. Khảo sát sản phẩm sau khi tráng men ở 12000C lưu trong 3 giờ
3.2. Tổng hợp chất màu xanh lá mạ trên nền Zircon
3.2.1. Điều chế SiO2 từ tro trấu
3.2.2. Tổng hợp chất màu xanh lá mạ trên nền zircon ZrSiO4
3.2.2.1. Tổng hợp chất màu xanh lá mạ Zr1-xCrxSiO4
3.2.2.2. Tổng hợp chất màu xanh lá mạ Zr1-xCuxSiO4
3.3. Tổng hợp chất màu xanh lá trên nền mullite 3Al2O3.2SiO2
3.3.1. Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến nhiệt độ nung thiêu kết
3.3.2. Kết quả khảo sát bột màu ở 12000C lưu trong 3 giờ
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan