[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng quinoline, dẫn xuất của acid 2-methylquinoline-4-carboxylic

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng quinoline, dẫn xuất của acid 2-methylquinoline-4-carboxylic
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
I.1 VÀI NÉT VỀ QUINOLINE
I.2 VÀI NÉT VỀ TỔNG HỢP CÁC ACID QUINOLINE-4-CARBOXYLIC
I.2.1 Phản ứng với dialkylcetone
I.2.2 Phản ứng với cetoacid
I.2.3 Phản ứng với alkylarylcetone
I.2.4 Phản ứng với cetone vòng
I.3 MỘT SỐ ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN HÓA CỦA CÁC DẪN XUẤT ACID QUINOLINE-4-CARBOXYLIC
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
II.1 SƠ ĐỒ THỰC NGHIỆM
II.2 TỔNG HƠP CÁC CHẤT
II.3 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
III.1 TỔNG HỢP ACID 2-METHYLQUINOLINE-4-CARBOXYLIC (1)
3.1.1 Phương trình phản ứng
3.1.2 Cơ chế phản ứng
3.1.3 Các biện pháp làm tăng hiệu suất phản ứng
3.1.4 Sản phẩm
III.2 TỔNG HỢP ETHYL 2-METHYLQUINOLINE-4-CARBOXYLATE (2)
III.3 TỔNG HỢP 2-METHYLQUINOLINE-4-CARBOHYDRAZIDE (3)
III.4 TỔNG HỢP N’-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-2-ETHYLQUINOLINE-4-CARBOHYDRAZIDE (4)
III.5 TỔNG HỢP 4-AMINO-5-(2-METHYLQUINOLIN-4-YL)-1,2,4-RIAZOLE-3-THIOL (5)
III.6 TỔNG HỢP 3-(2-METHYLQUINOLIN-4-YL)-4-PHENYL-1,2,4-IAZOLE-5-THIONE (6)
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan